Hieronder beknopt het verhaal van onze succesvolle actie tegen nieuwe windmolens in de Oude Stadse polder.
We hebben als dorp petities verzameld en bezwaren ingediend om te voorkomen dat er nieuwe windmolens zouden komen in de Oude-Stadse polder.
Er komen nog wel windmolens bij maar  niet in de Oude Stadse polder, zo heel dicht bij onze dorpskern.
Wij vinden dat de woon- en leefkwaliteit van mens en dier door dit plan onomkeerbaar wordt geschaad. Wij willen geen windmolens in de Oude Stadse Polder, begrensd door de Oude Stadse Zeedijk, Oudelandse Dijk, Lieve Vrouwe Poldersdijk en Molendijk.
Als u het met onze bezwaren eens bent kunt u de komende weken daarvoor de handtekeninglijst onder tekenen. (vanaf 14 jaar en ouder)
Wij vinden dat de woon- en leefkwaliteit van mens en dier door dit plan onomkeerbaar wordt geschaad. Wij willen geen windmolens in de Oude Stadse Polder, begrensd door de Oude Stadse Zeedijk, Oudelandse Dijk, Lieve Vrouwe Poldersdijk en Molendijk.
Als u het met onze bezwaren eens bent kunt u de komende weken daarvoor de handtekeninglijst onder tekenen. (vanaf 14 jaar en ouder)
Groeten uit Stad - toekomstbeeld
Dhr. Baumann maakte deze kaart om onze actie kracht bij te zetten.
Het is een bijzonder fraai plaatje geworden, zonder te fotoshoppen.


Overhandigen petities en zienswijzen
Dinsdagmiddag 18 februari om kwart voor twee hebben we het dossier overhandigd aan wethouder Tollenaar van de Gemeente Goeree-Overflakkee.
Namens 785 Stadtenaren overhandigden we de definitieve zienswijze en de getekende petities.
De pers was hierbij nadrukkelijk aanwezig. Vanmiddag om vijf uur en later zijn we in het Rijnmond Nieuws te zien.
Onze definitieve zienswijze is op de website te lezen.
We willen iedereen hartelijk bedanken voor zijn/haar inbreng.
De zienswijze hebben we vandaag ook op naar de provincie Zuid-Holland gestuurd.
Actie geen windmolens in de Oude Stadse Polder