Agenda en Notulen van het Stadsoverleg

Verslag van het Stadsoverleg
De Powerpoint Presentatie > Klik hier

Notulen Stadsoverleg (inwonersbijeenkomst) maandag 28 september 2015

Locatie: Trefpunt
Aanwezig: Zie presentatielijst.

1.Opening
Welkom door Piet Diepenhorst (PD). Toelichting programma bijeenkomst, o.a.
presentatie over subsidies door Eric Godrie (gemeente GO) en presentatie over Stadsoverleg door PD.

Deze presentaties en de presentatie van Droomfonds (bijeenkomst 24 september 2015) worden op de website Leefbaar Stad gezet.

2. Presentatie Eric Goderie (EG) - gemeente GO
Puzzelen aan toekomst van de kernen d.m.v. acties, projecten, activiteiten en ondersteuning door de gemeente bij projecten t.b.v. leefbaarheid. In elk dorp spelen andere zaken. De gemeente wil advies van de dorpsraden hierover.

Afgelopen jaren zijn er verschillende acties in Stad ontplooid o.a. Ja/nee 60 km Stadse Dijk, Circus Tadaa, opening vernieuwde Trefpunt (2013), Buurtpreventie, Stadse dag, Stadsplein en Stadsweb

Projecten: haven (2012), weeghuisje (2013), boodschappentas (welke boodschap heeft u voor Stad)

Sheet verenigingen/stichtingen/ Stadsoverleg met project & kernsubsidie

Stadsoverleg: vervult coŲrdinerende rol t.a.v. de gemeente
O.b.v. Meerjaren dorpsvisie worden jaarlijkse leefbaarheidsplannen gemaakt en projecten/activiteiten opgepakt. Hiervoor is een kernsubsidie en een activiteiten/organisatiebudget beschikbaar.

Ondersteuning vanuit gemeente bij o.a.:
Leefbaarheid & vitaliteit,
Sport.

Vraag Jan (SNS):
Waarderingssubsidie vervalt. Scholen maken vrij gebruik van sportvelden. Sluitend houden van de posten staat onder druk. Is oplossing om verenigingen &scholen kosten in rekening te brengen? Kunnen verenigingen & scholen deze kosten bij de gemeente verhalen?

Antwoord EG:
Geen panklare oplossing hiervoor maar belangrijk om over inhoud te discussiŽren en niet over de kosten. Mogelijke oplossing is om gezamenlijk projecten van de grond tillen om extra gelden te realiseren.

Vraag:
Waarom trekt de gemeente de subsidies in?
Antwoord EG:
Om begroting sluitend te maken (tekort van 15 miljoen) is bezuinigd op de subsidies. Nieuw beleid gemaakt op basis van speerpunten.

Vraag Greet Maas (GM):
Koningsdag is de afgelopen jaren georganiseerd met beide scholen? Kunnen we deze activiteit opnemen in het Leefbaarheidsplan en organiseren via Trefpunt.
Antwoord EG:
Ja dit kan


Vraag Piet Sap:
Hoe gaat het met muziekonderwijs? Wat is de status?
Antwoord EG:
Volop overleg/onderhandeling met de verschillende partijen. Naam contactpersoon wordt doorgegeven aan vraagsteller

3. Presentatie Stadsoverleg door PD.

Vraag:
op welke termijn gaat gebouwd worden? Zeker 7 a 8 geÔnteresseerden. Deze trekken weg als het te lang duurt. Publiciteit in de kranten is belangrijk om geÔnteresseerden op & buiten het eiland te trekken. Samenwerking met Woongoed belangrijk.

Antwoord MarnixTrouwborst:
Discussie loopt al langer. Arcus wil eerst geÔnteresseerdenlijst hebben met 20 deelnemers voordat er een brochure gemaakt wordt. De brochure is belangrijk voor potentiŽle kopers. Hij zal contact opnemen met Arcus om hen te overtuigen van het belang van het project. Samenwerking met Woongoed kan zorgen dat nieuwbouwproject van de grond komt (10 koopwoningen / 10 huur).

4. Pauze en stemmen voor thema's

Stadtenaren kunnen ook ideeŽn indienen. Enkele ideeŽn voor Droomfonds: waterfietsen, vlonders, vogelkijkhut

5. Uitslag stemming

Zie boven

Idee Jan (SNS)
Meer samenwerken voor leefbaarheid Dorp. Belangrijk dat voor de dorpsraad, de verenigingen afvaardiging aanleveren.

Oproep Greet:
Tot nu toe niemand opgegeven voor bestuur Dorpsoverleg. Oproep om Stadsoverleg bij eigen vereniging onder de aandacht brengen.

Idee Monique Schutte:
afvaardiging van straten om meer betrokkenheid te realiseren. In eigen straat polsen wie wil deelnemen aan het Stadsoverleg.

Opmerkingen over:
Veiligheid bij de school: ouders die parkeren rondom school
Over de Molendijk: kinderen rijden op de rijbaan

Vraag Ada:
Als je bij x4all.nl zit, kun je de gemeente Middelharnis niet telefonisch bereiken Is dit bekend bij de gemeente? Niet bekend bij Alice M.

Vraag over het strooibeleid:
Eerst worden de hoofdroutes gestrooid vervolgens de secundaire wegen. Ada oneens over uitspraak. Er wordt gestrooid tijdens kantooruren. Waar kan ze met deze vraag terecht? Ze is zeer onvriendelijk telefonisch te woord gestaan. Alice Mulder zal dit signaal melden en geeft aan dat er soms gratis strooizout door de gemeente gegeven wordt.

Vraag over informatieborden:
Vraag Herman Maas:
Waarom geen bordje naar de huisarts? Wel in den Bommel en Ooltgensplaat.

Antwoord Alize Mulder:
Collega's van de gemeente inventariseren de borden en de attentieborden voor de evenementen langs de weg. Men wil de borden synchroniseren (overal hetzelfde). Uitspraak waarschijnlijk volgend jaar.

BESTUUR STADSOVERLEG
We willen binnen het Stadsoverleg naar een gekozen bestuur. Iedereen kan zich bij ons aanmelden voor het bestuur van stadsoverleg.
stadsoverleg@gmail.com
Twee personen hebben zich deze avond al aangemeld.
5. Afsluiting door PD

Totaal uitslag
Klik hier
Notulen Dorpsoverleg maandag 14 maart 2016 in Het Trefpunt
Nieuwe ideeŽn
Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken is het volgende schetsje tot stand gekomen.
De uiteindelijke schets komt pas tot stand na overleg met alle betrokkenen.
Agenda  Stadsoverleg - Donderdag 30 november 19.30 uur in het Trefpunt


Agenda

Op donderdag 30 november 2017 om 19.30 uur is er weer een Stadsoverleg in het Trefpunt.
U bent van harte welkom!


Naast het laatste nieuws over de nieuwbouw horen we graag wat u belangrijk vindt voor ons dorp!
De agenda is als volgt:

 1. Welkom door kernwethouder Peter Feller
 2. Laatste nieuws over de nieuwbouw
 3. Jean Paul Scheurleer van ĎWonen op Flakkeeí vertelt het laatste nieuws over het nieuwbouwproject ĎHavenstadtí.
 4. Nieuwe leden Stadsoverleg
 5. Kern- en projectsubsidie uitleg
 6. Anne Marijke Elema, gemeente Goeree-Overflakkee licht de kern- en project subsidie toe.
 7. Leefbaarheidsplan 2018
 8. Invulling Leefbaarheidsplan tot nu toe Ė uitleg over toekenning. Aanvulling van verenigingen.
 9. Activiteiten Stadsoverleg 2017
 10. Workshops Ė groepjes die ideeŽn inbrengen Ė korte presentaties
 11. Rondvraag

Komt allen! Praat met ons mee !