Nieuwbouw
Werkzaamheden gestart - foto's november 2018

De dorpsraad van Stad aan 't Haringvliet is blij met het project Havenstadt

Voor de leefbaarheid van ons dorp is het belangrijk dat Stad groeit. Dit is belangrijk voor het behoud van ons dorpshuis, de scholen, de kerken, de verenigingen.
Daarom zijn wij blij met Wonen op Flakkee, dat zij het initiatief genomen hebben om op Stad te gaan bouwen. Jarenlang hebben wij geijverd voor nieuwbouw. 
Wij zijn dat ons dorp groeit. We hopen dat ons dorp de komende jaren verder mag groeien.
Hieronder houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.


MIJLPAAL innovat huis
Op 10 juni 2020 hebben wij een mooie mijlpaal bereikt.
De omgevingsvergunning voor het Innovathuis is een feit.
Lees hieronder het volledige persbericht van de
Gemeente Goeree-Overflakkee.
Definitieve vergunning voor Innovathuis
De definitieve vergunning voor het Innovathuis in Stad aan ’t Haringvliet – de eerste waterstofwoning in Nederland – is rond. Deze nieuwe mijlpaal is voor initiatiefnemer Hylife Innovations een bevestiging dat ze met het prestigieuze project op de goede weg is.

Het Innovathuis, een bijzondere eengezinswoning in wijk Havenstadt in Stad aan ’t Haringvliet, werd in september vorig jaar feestelijk geopend. De woning is het eerste ‘normale‘ huis met een eigen groene waterstofinstallatie. Daarmee kan volledig onafhankelijk energie worden opgewekt, opgeslagen en weer gebruikt. De woning zit daarnaast vol met andere bouwkundige en technische vernieuwingen: van de ramen van driedubbelglas, tot de prefab-wanden en de domotica (de elektronische hulpjes bij wonen en leven). Het Innovathuis doet dienst als kenniscentrum, waar belangstellenden op afspraak/uitnodiging kunnen kijken hoe de nieuwste technologie werkt. Ook komt er een periode een ‘proefgezin’ om de technieken in de praktijk te testen.


Luisteren

De vergunningverlening is goed verlopen, ook al is het een innovatief project en waren er vanuit de omwonenden wel zorgen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Dat komt ook omdat partijen de tijd namen om naar elkaar te luisteren en te kijken waar ze elkaar konden ‘vinden’. “Nog voor de vergunningprocedure van start ging, waren er gesprekken tussen de initiatiefnemer, inwoners en de gemeente. In deze gesprekken bekeken we de plannen, maar er was ook ruimte om zorgen te bespreken en waar mogelijk weg te nemen”, aldus wethouder Daan Markwat (Wonen). “Het is ook begrijpelijk dat er zorgen waren bij de omwonenden, want het is nieuw en anders dan normaal. Maar door de open en positieve houding van de bewoners e´n de positieve insteek van de initiatiefnemer kon het vergunningentraject relatief snel doorlopen worden.”


Toekomst

De gemeente Goeree-Overflakkee is trots op de bijzondere eengezinswoning in Stad aan ’t Haringvliet. “Dit project past perfect bij onze ambitie om een koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid en een proeftuin voor de energietransitie. Samen met ondernemers, onderwijs en inwoners werken we aan een groen, innovatief eiland om trots op te zijn”, reageert wethouder duurzaamheid, Tea Both-Verhoeven. “Het Innovathuis en alle kennis die we nu opdoen over waterstof als energiebron is niet alleen belangrijk voor ons als gemeente, maar wordt zelfs landelijk en internationaal met veel interesse gevolgd. Deze projecten vormen de bouwstenen van onze toekomst.”

Dat vindt ook de initiatiefnemer, Jean-Paul Scheurleer van Hylife Innovations. “Het is een enorme prestatie die wij met z’n allen hebben neergezet, niet alleen de realisatie maar ook de manier waarop dit tot stand is gekomen. Samenwerking tussen de gemeente Goeree-Overflakkee, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, DCMR, inwoners van Stad aan ‘t Haringvliet en de partners uit het bedrijfsleven. Onze gezamenlijke ambitie is groot en zo willen we op deze manier een bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland die op ons unieke eiland in Stad aan ‘t Haringvliet is begonnen.”


Fase 3 is nu gestart

Vanaf medio december zal de bouw van start gaan. Er staan nog woningen te koop.

11 september 2019  - Het Innovat huis is geopend  https://www.innovathuis.nl/innovaties/

In samenwerking met diverse partijen is het Innovathuis gerealiseerd. Een huis van de toekomst.  In het huis wordt met zonnepanelen stroom opgewekt voor de gehele woning. Het teveel aan energie wordt door een brandstofcel omgezet in waterstof. De waterstof wordt in de tuin opgeslagen in tanks en kan weer terug omgezet worden door een electrolyser in stroom. Daarmee wordt het huis energie neutraal. De woning is in hoge mate geïsoleerd en voorzien van de nieuwste technologische snufjes.
Dit waterstofproject staat geheel los van het waterstofproject, waarbij we aardgas willen vervangen door waterstof voor het gehele dorp.


Fase 1 en 2 zijn gerealiseerd


Om kopers te lokken naar het nieuwbouwproject Havenstadt in Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee krijgen de bewoners een BMW als deelauto.
„Het klinkt als een raar initiatief en het is in ieder geval een primeur op Nederlandse bodem”, zegt projectontwikkelaar Jean Paul Scheurleer van 'Wonen op Flakkee'. „Het is voor het eerst dat een nieuwbouwwijk compleet met deelauto-project op deze schaal wordt ontwikkeld. Wij werken samen met BMW dealer F. Breeman uit Rotterdam, die de elektrische auto’s levert.”
Het extraatje lokt al veel kopers naar het dorpje op Goeree-Overflakkee. Voor het nieuwbouwproject Havenstadt worden 76 nieuwbouwwoningen gebouwd. „De eerste fase van veertig woningen is al helemaal uitverkocht. Zestig procent van de kopers komt van buiten Goeree-Overflakkee. De helft daarvan uit de regio Rotterdam, waarvan een aantal uit Rotterdam-Centrum. In de stad kunnen ze niet zo’n woning vinden voor zo’n betaalbare prijs. Hier krijgen ze waar voor hun geld en zijn ze toch nog dichtbij Rotterdam”, zegt Scheurleer. De woningen worden medio 2018 opgeleverd. In december gaat de tweede fase in de verkoop, waar al veel animo voor is.
Met het initiatief mikt de projectontwikkelaar op mensen 'uit de grote stad' die de rust willen opzoeken. "Dit gebied heeft te maken met een vergrijzing", zegt Scheurleer. "Jonge mensen uit bijvoorbeeld Rotterdam zijn hier heel erg welkom."
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft dan ook de ambitie om meer bewoners naar het eiland te lokken. „Stad aan ’t Haringvliet tobde met haar inwonersaantal. De jeugd trok weg. Wij hebben daarom besloten om ons te onderscheiden en om projecten anders te doen. Zo focussen wij ons meer op mensen uit de regio Rotterdam en laten wij allemaal wat zien wat er op het eiland kan”, vertelt Scheurleer.
BMW i3

Voor de veertig eerste woningen komen twee honderd procent elektrische deelauto’s, een BMWi3 te staan. „Bewoners kunnen een app downloaden en op deze manier de auto voor korte afstanden of een heel weekend reserveren. Het idee is ontstaan omdat er tijdens verkoopgesprekken door kopers uit de stad werd aangegeven dat het makkelijk zou zijn om over een tweede auto te beschikken. Dit vergt een investering en een mogelijke drempel om hier te komen wonen. Op deze manier nemen wij die drempel als ontwikkelaar weg. Kopers hoeven de investering niet de doen en kunnen beschikken over ook niet de eerste de beste auto.” Bewoners betalen zes euro voor een uur en tachtig euro voor een heel weekend. „Voor die prijzen kun je geen tweede auto rijden.”
Met een deelautoproject wordt ook gekeken naar duurzaamheid. „Wij gaan op het terrein van Havenstadt een Huis van de Toekomst bouwen. Dat wordt gasloos en krijgt een eigen energieopslag. Deze woning zal op basis van zijn techniek, comfort en gadgets zijn tijd vooruit zijn.”
Nieuwbouwhuis mét BMW
Gerda Frankenhuis (Telegraaf) en RTV Rijnmond
19 oktober 2017

Uit de pers:


Telegraaf  >   link

Rijnmond Nieuws  > Link