Top

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU
WINDPARK HARINGVLIET GOEREE-OVERFLAKKEE
Afgelopen week was er een inloopavond in het gebouw van Webego in Middelharnis. Het gaat over het gebied waar 5 of 6 nieuwe windmolens geplaatst gaan worden. Het worden zoals het er nu uit ziet wel hoge boven de 150 meter met knipperende verlichting. Ze liggen echter vrij ver van ons dorp. We zullen er weinig last van hebben. Er is een mogelijkheid om aanvullingen op deze notitie aan te geven.

<<
Op het kaartje geeft de groene lijn aan waar de nieuwe molens zullen komen.
De molens op de blauwe lijn worden mogelijk ook vervangen door hogere.

Door te klikken op het logo van Pondera kun je het gehele plan downloaden.
Dorpsplan
De voorbereidingsgroep van het Stadsoverleg is druk bezig met het schrijven van een dorpsplan.
U kunt uw ideen aan ons mailen.  Stadsoverleg@gmail.com
Droomfonds
Download hier de presentatie
Natuur en Recreatieontwikkeling in het Haringvliet
Klik hierNieuws Stadsoverleg
Een aardgasvrij Stad aan 't Haringvliet
Pilot waterstof in Stad aan 't Haringvliet


Waterstofconvenant
Uit onderzoek blijkt dat een groene waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee kansrijk is. De groene waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee is een interessant voorbeeld op nationaal niveau. Op 8 december tekenden ruim 30 nationale en internationale private, publieke en semipublieke partijen het allereerste regionale groene waterstofconvenant. De partijen zetten zich in om economische kansrijke projecten te onderzoeken en waar mogelijk te realiseren via een programmatische aanpak, zoals aanwendingsmogelijkheden van groene waterstof in de scheepvaart en landbouw. Het regionale 'groene' waterstofconvenant is op initiatief van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee tot stand gekomen.
En van de projecten is het verwarmen van bestaande woningen met waterstof via het bestaande aardgasnetwerk. In Stad aan 't Haringvliet wordt onderzocht of het verwarmen met waterstof een optie is. Dit is onderdeel van een onderzoek en realisatie naar het aardgasvrij maken van de woonkernen op Goeree-Overflakkee. Volgens Rijksbeleid dienen alle woningen uiterlijk in 2050 aardgasvrij te zien. Het onderzoek in Stad aan 't Haringvliet vindt in nauwe samenwerking plaats met ondermeer dorpsraad 'Het Stadsoverleg', Woongoed GO en de gemeente Goeree-Overflakkee.
Mobiele zendmast op Stad nabij
18-12-2018

Het mobiel bereik is op Stad aan 't Haringvliet  heel slecht
Doordat we in Stad geen mobiele zendmast hebben is het bereik heel erg slecht, de dichtsbijzijnde mast staat nabij Middelharnis.
Met name in onze nieuwe wijk is het bereik heel slecht.

Een eigen mast
De dorpsraad is bijna anderhalf jaar bezig om een eigen mobiele zendmast op ons dorp te krijgen.
De onderhandelingen zijn inmiddels afgerond. Afspraken zijn gemaakt. Op het terrein van vv. SNS zal in de komende maanden een zendmast geplaatst worden.
Dat betekent dat we binnenkort kunnen beschikken over een razendsnel mobiel netwerk voor alle providers. (KPN / Vodafone /etc.)
Stadse dijk - klachtenbrief naar Waterschap Zuid-Hollandse Delta
17-12-2018

De dorpsraad  is weer in de pen geklommen en heeft wederom een brief vol klachten gestuurd naar het Waterschap Hollandse Delta, met betrekking tot de inrichting  van het traject 'Stadse dijk' vanaf Schaapsweg tot aan de rotonde aan de Oudelandsedijk in Middelharnis.
Het geduld van de dorpsraad begint op te raken. Verlichting van de dijk blijft uit. Grote delen van het wegdek zijn al langdurig slecht en we blijven pleiten voor een andere status van de dijk.

Lees hieronder de brief.

Brief aan Waterschap Hollandse Delta van 17-12-2018 >>   Link

1e Brief aan Waterschap van 6 juni 2016  >>   Link

Reactie van het Waterschap >>  Link

2e Brief aan Waterschap Hollandse Delta van 8 oktober 2016 >>  Link


Stad aan 't Waterstof
Met een projectgroep gaan we onderzoeken of het haalbaar is onze huizen op Stad te gaan verwarmen met waterstof.
We hebben eerst gesproken binnen 3 Tafels:  :Techniek, Financieel en Communicatie
Nu hebben we de tafels weer samengevoegd. Wilt u meepraten geef u dan op bij:
stadaardgasvrij@gmail.com

Stad op TV  'Deltaplan Waterstof'18-2019/deltaplan-waterstof.html
Zondag 10 februari 2019 zond VPRO Tegenlicht het programma 'Deltaplan waterstof' uit . Ook Stad aan 't Haringvliet wordt hierin genoemd om in 2025 volledig over te schakelen op groene waterstof.
U kunt de uitzending hier bekijken.

Klik hier om de uitzending te bekijken via uitzending gemist.


De huiskamer van Flakkee
Interview

Opnamedatum: 14/10/2019
Gast: Piet Diepenhorst en Rob Houtsma
Onderwerp: De operatie 'Stad aardgas vrij' -
Nieuwsuur interview
19 juli 2019

4-7-2020  Stadspontje weer van start

Zaterdag 4 juli zijn de pontvaarten vanaf Stad aan 't Haringvliet weer gestart.
Zaterdagmorgen werd het nieuwe seizoen feestelijk geopend, Watersport vereniging 'Waterstad' en de dorpsraad 'Het Stadsoverleg' organiseerden een feestelijke bijeenkomst voor rederij  De Hoeksche vaart . We zijn blij dat de pont voor Stad aan 't Haringvliet behouden kan blijven.  Dit jaar vaart de pont weer vanaf de oorspronkelijke plek aan de haven. Dit werd mogelijk gemaakt doordat zeilschip  'De Argus' bereidt was voor 10 weken uit te wijken naar de buitenhaven van Middelharnis. En en ander gerealiseerd na overleg tussen de gemeente, de familie Rib en Waterstad.
We zijn hier allemaal heel blij mee!
Door het slechte weer verviel de afvaart van zaterdagmorgen. Zaterdagmiddag is het seizoen van start gegaan.


1-7 Mobiele zendmast geplaatst.

Deze week is de mobiele zendmast bij het terrein van SNS geplaatst. De mast is al voorzien van apparatuur.
We begrepen dat er nog n kabel getrokken moest worden. We hopen op een snelle realisatie,  zodat we op zeer korte termijn gebruik kunnen maken van dit nieuwe netwerk.

Dienstregeling veerdienst Stad 2020

Veer Nieuwendijk- Stad a/h haringvliet- Tiengemeten
Datum: 4 juli 2020 t/m 6 september 2020
Dagen: iedere woensdag, zaterdag en zondag

Vertrek Nieuwendijk                 10:25
Vertrek Stad a/h Haringvliet  11:00
Aankomst Tiengemeten            11:45

Vertrek Nieuwendijk                 15:45
Vertrek Tiengemeten                16:00
Vertrek Stad a/h Haringvliet  16:45
Aankomst Nieuwendijk             17:30
Folder veerdiensten 2020