Top

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU
WINDPARK HARINGVLIET GOEREE-OVERFLAKKEE
Afgelopen week was er een inloopavond in het gebouw van Webego in Middelharnis. Het gaat over het gebied waar 5 of 6 nieuwe windmolens geplaatst gaan worden. Het worden zoals het er nu uit ziet wel hoge boven de 150 meter met knipperende verlichting. Ze liggen echter vrij ver van ons dorp. We zullen er weinig last van hebben. Er is een mogelijkheid om aanvullingen op deze notitie aan te geven.

<<
Op het kaartje geeft de groene lijn aan waar de nieuwe molens zullen komen.
De molens op de blauwe lijn worden mogelijk ook vervangen door hogere.

Door te klikken op het logo van Pondera kun je het gehele plan downloaden.
Dorpsplan
De voorbereidingsgroep van het Stadsoverleg is druk bezig met het schrijven van een dorpsplan.
U kunt uw ideeën aan ons mailen.  Stadsoverleg@gmail.com
Droomfonds
Download hier de presentatie
Natuur en Recreatieontwikkeling in het Haringvliet
Klik hierNieuws Stadsoverleg
Om kopers te lokken naar het nieuwbouwproject Havenstadt in Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee krijgen de bewoners een BMW als deelauto.
„Het klinkt als een raar initiatief en het is in ieder geval een primeur op Nederlandse bodem”, zegt projectontwikkelaar Jean Paul Scheurleer van 'Wonen op Flakkee'. „Het is voor het eerst dat een nieuwbouwwijk compleet met deelauto-project op deze schaal wordt ontwikkeld. Wij werken samen met BMW dealer F. Breeman uit Rotterdam, die de elektrische auto’s levert.”
Het extraatje lokt al veel kopers naar het dorpje op Goeree-Overflakkee. Voor het nieuwbouwproject Havenstadt worden 76 nieuwbouwwoningen gebouwd. „De eerste fase van veertig woningen is al helemaal uitverkocht. Zestig procent van de kopers komt van buiten Goeree-Overflakkee. De helft daarvan uit de regio Rotterdam, waarvan een aantal uit Rotterdam-Centrum. In de stad kunnen ze niet zo’n woning vinden voor zo’n betaalbare prijs. Hier krijgen ze waar voor hun geld en zijn ze toch nog dichtbij Rotterdam”, zegt Scheurleer. De woningen worden medio 2018 opgeleverd. In december gaat de tweede fase in de verkoop, waar al veel animo voor is.
Met het initiatief mikt de projectontwikkelaar op mensen 'uit de grote stad' die de rust willen opzoeken. "Dit gebied heeft te maken met een vergrijzing", zegt Scheurleer. "Jonge mensen uit bijvoorbeeld Rotterdam zijn hier heel erg welkom."
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft dan ook de ambitie om meer bewoners naar het eiland te lokken. „Stad aan ’t Haringvliet tobde met haar inwonersaantal. De jeugd trok weg. Wij hebben daarom besloten om ons te onderscheiden en om projecten anders te doen. Zo focussen wij ons meer op mensen uit de regio Rotterdam en laten wij allemaal wat zien wat er op het eiland kan”, vertelt Scheurleer.
BMW i3

Voor de veertig eerste woningen komen twee honderd procent elektrische deelauto’s, een BMWi3 te staan. „Bewoners kunnen een app downloaden en op deze manier de auto voor korte afstanden of een heel weekend reserveren. Het idee is ontstaan omdat er tijdens verkoopgesprekken door kopers uit de stad werd aangegeven dat het makkelijk zou zijn om over een tweede auto te beschikken. Dit vergt een investering en een mogelijke drempel om hier te komen wonen. Op deze manier nemen wij die drempel als ontwikkelaar weg. Kopers hoeven de investering niet de doen en kunnen beschikken over ook niet de eerste de beste auto.” Bewoners betalen zes euro voor een uur en tachtig euro voor een heel weekend. „Voor die prijzen kun je geen tweede auto rijden.”
Met een deelautoproject wordt ook gekeken naar duurzaamheid. „Wij gaan op het terrein van Havenstadt een Huis van de Toekomst bouwen. Dat wordt gasloos en krijgt een eigen energieopslag. Deze woning zal op basis van zijn techniek, comfort en gadgets zijn tijd vooruit zijn.”
Nieuwbouwhuis mét BMW
Gerda Frankenhuis (Telegraaf) en RTV Rijnmond
19 oktober 2017

Uit de pers:


Telegraaf  >   link

Rijnmond Nieuws  > Link

Een aardgasvrij Stad aan 't Haringvliet
Pilot waterstof in Stad aan 't Haringvliet


Waterstofconvenant
Uit onderzoek blijkt dat een groene waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee kansrijk is. De groene waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee is een interessant voorbeeld op nationaal niveau. Op 8 december tekenden ruim 30 nationale en internationale private, publieke en semipublieke partijen het allereerste regionale groene waterstofconvenant. De partijen zetten zich in om economische kansrijke projecten te onderzoeken en waar mogelijk te realiseren via een programmatische aanpak, zoals aanwendingsmogelijkheden van groene waterstof in de scheepvaart en landbouw. Het regionale 'groene' waterstofconvenant is op initiatief van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee tot stand gekomen.
Eén van de projecten is het verwarmen van bestaande woningen met waterstof via het bestaande aardgasnetwerk. In Stad aan 't Haringvliet wordt onderzocht of het verwarmen met waterstof een optie is. Dit is onderdeel van een onderzoek en realisatie naar het aardgasvrij maken van de woonkernen op Goeree-Overflakkee. Volgens Rijksbeleid dienen alle woningen uiterlijk in 2050 aardgasvrij te zien. Het onderzoek in Stad aan 't Haringvliet vindt in nauwe samenwerking plaats met ondermeer dorpsraad 'Het Stadsoverleg', Woongoed GO en de gemeente Goeree-Overflakkee.
Mobiele zendmast op Stad nabij
18-12-2018

Het mobiel bereik is op Stad aan 't Haringvliet  heel slecht
Doordat we in Stad geen mobiele zendmast hebben is het bereik heel erg slecht, de dichtsbijzijnde mast staat nabij Middelharnis.
Met name in onze nieuwe wijk is het bereik heel slecht.

Een eigen mast
De dorpsraad is bijna anderhalf jaar bezig om een eigen mobiele zendmast op ons dorp te krijgen.
De onderhandelingen zijn inmiddels afgerond. Afspraken zijn gemaakt. Op het terrein van vv. SNS zal in de komende maanden een zendmast geplaatst worden.
Dat betekent dat we binnenkort kunnen beschikken over een razendsnel mobiel netwerk voor alle providers. (KPN / Vodafone /etc.)
Stadse dijk - klachtenbrief naar Waterschap Zuid-Hollandse Delta
17-12-2018

De dorpsraad  is weer in de pen geklommen en heeft wederom een brief vol klachten gestuurd naar het Waterschap Hollandse Delta, met betrekking tot de inrichting  van het traject 'Stadse dijk' vanaf Schaapsweg tot aan de rotonde aan de Oudelandsedijk in Middelharnis.
Het geduld van de dorpsraad begint op te raken. Verlichting van de dijk blijft uit. Grote delen van het wegdek zijn al langdurig slecht en we blijven pleiten voor een andere status van de dijk.

Lees hieronder de brief.

Brief aan Waterschap Hollandse Delta van 17-12-2018 >>   Link

1e Brief aan Waterschap van 6 juni 2016  >>   Link

Reactie van het Waterschap >>  Link

2e Brief aan Waterschap Hollandse Delta van 8 oktober 2016 >>  Link


Stad aan 't Waterstof
Met een projectgroep gaan we onderzoeken of het haalbaar is onze huizen op Stad te gaan verwarmen met waterstof.
Praat met ons mee aan één van de tafels.
We onderscheiden de volgende tafels:
  1. Techniek
  2. Financieel
  3. Proefprojecten
  4. Communicatie

Geef u op om mee te praten aan één of meer tafels.
Stuur een mail om u op te geven voor één of meer tafels naar stadsoverleg@gmail.com
Vragen en antwoorden - Waterstofproject Stad aan 't Haringvliet
1. Waarom moeten we van het aardgas af?
Vanwege klimaatverandering dringen we de uitstoot van onder andere CO2 terug. Bij het verbranden van fossiel aardgas komt CO2 vrij. In lijn met het Klimaatakkoord van Parijs stoppen we daarom (uiterlijk in 2050) met het gebruiken van aardgas. De overstap naar duurzame warmte is ook een oplossing voor de aardbevingsproblematiek in Groningen. Het levert bovendien kansen op voor lokale werkgelegenheid en het waardevast en comfortabeler maken van woningen.

2. Klopt het dat Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee als eerste van het aardgas af moet?
De gemeente maakt een warmteplan voor het hele eiland. Maar ze kan niet overal tegelijk gaan beginnen. Onderzoek wees Stad aan als goede eerste proeflocatie, maar alle dorpen komen aan de beurt.


3. Wat komt er voor in de plaats, hoe gaan we in onze warmte voorzien?
Wat het alternatief wordt voor aardgas zal de komende tijd in overleg met de bewoners bepaald worden.
Er zijn in theorie drie mogelijkheden:
a) warmte gebruiken van een andere bron, door het aanleggen van een warmtenet.
b) overstappen naar all-electric.
c) een voor van duurzaam gas, bij voorkeur door de bestaande leidingen.


Onderzoek van netbeheerder Stedin wijst uit dat waterstofgas een aantrekkelijke optie is voor Stad aan ’t Haringvliet. Zo zijn de gasleidingen er jong en de maatschappelijke kosten lager dan bij een ander scenario. Daarom wordt deze optie nu verder verkend.


4. Moeten we verplicht gaan isoleren?
Welke keuze er ook gemaakt wordt voor een warmtebron, isoleren is altijd belangrijk omdat dit de hoeveelheid brandstof beperkt. Dus iedereen wordt aangeraden te bekijken hoe dat in zijn of haar woning het beste kan gebeuren. Voordeel van de komst van waterstof is echter dat het isoleren gefaseerd kan gebeuren. Bij overstap naar all-electric is dit lastiger. Wil je graag een energiescan voor je woning? Zoek dan contact met het officiële energieloket van de gemeente, de WoonWijzerWinkel .

5. Wie gaat dat betalen?
Sommige maatregelen verdienen zichzelf binnen enkele jaren terug, omdat ze leiden tot besparing op gas en elektra. Dat geldt voor isolatie en ook voor zonnepanelen. Maar de aanschaf moet wel betaald worden. Om die reden wordt nagedacht over hulp bij financiering hiervan. Andere maatregelen zijn nu nog duur maar worden goedkoper als de productie toeneemt. Dat geldt bijvoorbeeld voor een warmtepomp, hier wordt subsidie op gegeven. Op https://www.energiesubsidiewijzer.nl kun je kijken wat voor jou de mogelijkheden zijn.
De rijksoverheid denkt na over de mogelijkheden om bewoners financieel te helpen. De gemeente biedt al een duurzaamheidslening tegen gunstige voorwaarden.6. Hebben we als bewoners hier ook iets over te zeggen?
De keuze om van het aardgas af te gaan is gemaakt: vóór 2050 moet iedere woning van het aardgas af. Inwoners zitten echter wel direct aan het stuur bij een aardgasvrijproject. In Stad aan ’t Haringvliet zitten inwoners aan tafel met experts aan tafel om het project verder te brengen. Iedere bewoner van Stad kan zich daar bij aansluiten en meepraten. Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar duurzaamheid@ggo.nl, je word dan gekoppeld aan de projectleider of naar stadsoverleg@gmail.com7. Er wordt gesproken over waterstof in plaats van aardgas. Hoeft er dan niet geïsoleerd te worden?
Ook als er waterstof komt is isoleren verstandig, want energiezuinigheid loont. Bovendien bevordert een goede ‘jas’ het comfort van een woning.


8. Kan waterstof door dezelfde leiding als aardgas?
Dit is voor de netbeheerders uitgebreid onderzocht door Kiwa. Zij concludeerden dat het bestaan aardgasnetwerk zeer geschikt is voor de distributie van waterstof. Juist de bestaande netwerken kunnen een onderdeel zijn van de verduurzaming van de gebouwde omgeving.


9. Waar komt het waterstof dan vandaan?
Uiteraard willen we groene waterstof, geen waterstof gemaakt met aardgas. Eén van de mogelijkheden om groene waterstof te maken is met een windturbine. Samen met technici, inwoners en de lokale politiek wordt deze optie verkend.


10. Is waterstof even duur als aardgas?
In eerste instantie niet, de meeste nieuwe producten zijn duurder. Dus het project zal subsidie moeten krijgen om het waterstof op hetzelfde prijsniveau te krijgen als aardgas.

11. Is waterstof niet gevaarlijk?
In tegenstelling tot aardgas is waterstofgas zeer licht en in lucht vervliegt het bijna driemaal zo snel. Ook ‘ontploft’ het niet zomaar. Het is brandbaar, net als aardgas, maar alleen als het in de juiste verhoudingen met zuurstof wordt gemengd en er vervolgens een vlam bij wordt gehouden. Omdat het brandbaar is, moeten er voor waterstof, net als bij aardgas, goede gebruiksvoorschriften zijn.


12. Is er wel voldoende waterstof voor het hele dorp?
Als er wordt gekozen voor waterstof gaan we zorgen voor voldoende waterstof, eventueel met een buffer. Want ook in een koude winterperiode moeten Stadse mensen er warm bijzitten.

13. Moeten we ook gaan koken op waterstof?
Het is de vraag of dat de meest gewenste oplossing is. Dit besluit zal genomen moeten worden met de bewoners samen. Elektrisch koken (inductie) kan natuurlijk altijd.


14. Ik hoorde op televisie dat er een extra windturbine komt bij Windpark Krammer. Klopt dat?
In Windpark Krammer is één van de 35 turbines niet gebouwd na overleg met de natuurorganisaties. Hier moet eerst drie jaar de vogelsterfte gemonitord worden. Wanneer die zo laag is als Krammer verwacht, mag de turbine alsnog gebouwd gaan worden. Omdat ook kan blijken dat de turbine er niet komt, onderzoeken we alternatieven. Het zou mooi zijn als de windturbine die waterstof maakt voor Stad aan ’t Haringvliet ook eigendom van de bewoners wordt. Hoe dat moet gaat de Coöperatie Deltawind samen met hen onderzoeken.


15. Ik hoorde dat er in de nieuwbouw, in het Het Innovathuis, ook waterstof wordt gemaakt?
Ja, dat klopt. In deze all-electric woning wordt gewerkt aan een installatie die groene waterstof maakt van de zonne-energie die opgewekt wordt met panelen op deze woning. Waterstof dient hierbij als energieopslag, waarbij dit later wordt omgezet in elektriciteit. Op deze manier worden de mogelijkheden en werking van waterstof in woningbouw heel concreet. Iedereen die interesse heeft, is welkom om dit te komen bekijken zodra de installatie gereed is.
Stad op TV  'Deltaplan Waterstof'18-2019/deltaplan-waterstof.html
Zondag 10 februari 2019 zond VPRO Tegenlicht het programma 'Deltaplan waterstof' uit . Ook Stad aan 't Haringvliet wordt hierin genoemd om in 2025 volledig over te schakelen op groene waterstof.
U kunt de uitzending hier bekijken.

Klik hier om de uitzending te bekijken via uitzending gemist.