Top

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU
WINDPARK HARINGVLIET GOEREE-OVERFLAKKEE
Afgelopen week was er een inloopavond in het gebouw van Webego in Middelharnis. Het gaat over het gebied waar 5 of 6 nieuwe windmolens geplaatst gaan worden. Het worden zoals het er nu uit ziet wel hoge boven de 150 meter met knipperende verlichting. Ze liggen echter vrij ver van ons dorp. We zullen er weinig last van hebben. Er is een mogelijkheid om aanvullingen op deze notitie aan te geven.

<<
Op het kaartje geeft de groene lijn aan waar de nieuwe molens zullen komen.
De molens op de blauwe lijn worden mogelijk ook vervangen door hogere.

Door te klikken op het logo van Pondera kun je het gehele plan downloaden.
Dorpsplan
De voorbereidingsgroep van het Stadsoverleg is druk bezig met het schrijven van een dorpsplan.
U kunt uw ideeën aan ons mailen.  Stadsoverleg@gmail.com
Droomfonds
Download hier de presentatie
Natuur en Recreatieontwikkeling in het Haringvliet
Klik hierNieuws Stadsoverleg
Hieronder wat fragmenten uit de brief aan het Waterschap

Nieuwjaarsviering waarschijnlijk weer bij het Trefpunt
Stookcontainer in de Oranjelaan

Om de oud- en nieuwviering extra gezellig te maken voor het hele dorp wordt er ook dit jaar voor gekozen om de viering te houden.
aan de Oranjelaan.
Meer nieuws volgt...

Om kopers te lokken naar het nieuwbouwproject Havenstadt in Stad aan ’t Haringvliet op Goeree-Overflakkee krijgen de bewoners een BMW als deelauto.
„Het klinkt als een raar initiatief en het is in ieder geval een primeur op Nederlandse bodem”, zegt projectontwikkelaar Jean Paul Scheurleer van 'Wonen op Flakkee'. „Het is voor het eerst dat een nieuwbouwwijk compleet met deelauto-project op deze schaal wordt ontwikkeld. Wij werken samen met BMW dealer F. Breeman uit Rotterdam, die de elektrische auto’s levert.”
Het extraatje lokt al veel kopers naar het dorpje op Goeree-Overflakkee. Voor het nieuwbouwproject Havenstadt worden 76 nieuwbouwwoningen gebouwd. „De eerste fase van veertig woningen is al helemaal uitverkocht. Zestig procent van de kopers komt van buiten Goeree-Overflakkee. De helft daarvan uit de regio Rotterdam, waarvan een aantal uit Rotterdam-Centrum. In de stad kunnen ze niet zo’n woning vinden voor zo’n betaalbare prijs. Hier krijgen ze waar voor hun geld en zijn ze toch nog dichtbij Rotterdam”, zegt Scheurleer. De woningen worden medio 2018 opgeleverd. In december gaat de tweede fase in de verkoop, waar al veel animo voor is.
Met het initiatief mikt de projectontwikkelaar op mensen 'uit de grote stad' die de rust willen opzoeken. "Dit gebied heeft te maken met een vergrijzing", zegt Scheurleer. "Jonge mensen uit bijvoorbeeld Rotterdam zijn hier heel erg welkom."
De gemeente Goeree-Overflakkee heeft dan ook de ambitie om meer bewoners naar het eiland te lokken. „Stad aan ’t Haringvliet tobde met haar inwonersaantal. De jeugd trok weg. Wij hebben daarom besloten om ons te onderscheiden en om projecten anders te doen. Zo focussen wij ons meer op mensen uit de regio Rotterdam en laten wij allemaal wat zien wat er op het eiland kan”, vertelt Scheurleer.
BMW i3

Voor de veertig eerste woningen komen twee honderd procent elektrische deelauto’s, een BMWi3 te staan. „Bewoners kunnen een app downloaden en op deze manier de auto voor korte afstanden of een heel weekend reserveren. Het idee is ontstaan omdat er tijdens verkoopgesprekken door kopers uit de stad werd aangegeven dat het makkelijk zou zijn om over een tweede auto te beschikken. Dit vergt een investering en een mogelijke drempel om hier te komen wonen. Op deze manier nemen wij die drempel als ontwikkelaar weg. Kopers hoeven de investering niet de doen en kunnen beschikken over ook niet de eerste de beste auto.” Bewoners betalen zes euro voor een uur en tachtig euro voor een heel weekend. „Voor die prijzen kun je geen tweede auto rijden.”
Met een deelautoproject wordt ook gekeken naar duurzaamheid. „Wij gaan op het terrein van Havenstadt een Huis van de Toekomst bouwen. Dat wordt gasloos en krijgt een eigen energieopslag. Deze woning zal op basis van zijn techniek, comfort en gadgets zijn tijd vooruit zijn.”
Nieuwbouwhuis mét BMW
Gerda Frankenhuis (Telegraaf) en RTV Rijnmond
19 oktober 2017

Uit de pers:


Telegraaf  >   link

Rijnmond Nieuws  > Link

Havenstadt op tv - 18-11-2017
Havenstadt op RTL4 woontips!
Donderdag 2 november hebben we opnames gehad voor de uitzending op 18 november om 16:00.
Leuke onderwerpen als Goeree-Overflakkee het wooneiland, Deelauto's en het Huis van de Toekomst
Een aardgasvrij Stad aan 't Haringvliet
Pilot waterstof in Stad aan 't Haringvliet


Waterstofconvenant
Uit onderzoek blijkt dat een groene waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee kansrijk is. De groene waterstofeconomie op Goeree-Overflakkee is een interessant voorbeeld op nationaal niveau. Op 8 december tekenden ruim 30 nationale en internationale private, publieke en semipublieke partijen het allereerste regionale groene waterstofconvenant. De partijen zetten zich in om economische kansrijke projecten te onderzoeken en waar mogelijk te realiseren via een programmatische aanpak, zoals aanwendingsmogelijkheden van groene waterstof in de scheepvaart en landbouw. Het regionale 'groene' waterstofconvenant is op initiatief van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee tot stand gekomen.
Eén van de projecten is het verwarmen van bestaande woningen met waterstof via het bestaande aardgasnetwerk. In Stad aan 't Haringvliet wordt onderzocht of het verwarmen met waterstof een optie is. Dit is onderdeel van een onderzoek en realisatie naar het aardgasvrij maken van de woonkernen op Goeree-Overflakkee. Volgens Rijksbeleid dienen alle woningen uiterlijk in 2050 aardgasvrij te zien. Het onderzoek in Stad aan 't Haringvliet vindt in nauwe samenwerking plaats met ondermeer dorpsraad 'Het Stadsoverleg', Woongoed GO en de gemeente Goeree-Overflakkee. In het eerste kwartaal van 2018 wordt u nader geïnformeerd.